MAI SEIDELIN

MUSIKPOLITIK

Jeg er uddannet sanger fra konservatoriet og har i mange år arbejdet som både udøvende og skabende kunstner. Jeg har turneret i store dele af verden og jeg har flere CD- udgivelser bag mig. Jeg er fortsat aktiv som kunstner – se mere her. 
Jeg har siden 2019 siddet i Dansk Musiker Forbund Københavns bestyrelse, hvor jeg er særligt engageret i økonomiudvalget og spillestedsudvalget. Her kæmper jeg særligt for retfærdige og lige muligheder for musikere og for at kvindelige musikere får bedre muligheder for en bæredygtig karriere – også med børn.

I 2022 er jeg blevet udpeget af de skabende og udøvende musikorganisationer til at sidde i København Kommunes musikudvalg i 4 år. Det er en opgave jeg ser from mod med stor glæde, for jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel for den Københavnske musikscene.

Jeg er dybt engageret i at forbedre vilkårene for danske musikere og musikaktører, og vil sørge for at deres stemmer bliver hørt. Jeg mener, at musik er en bærende værdi i det danske samfund, og jeg arbejder hårdt for at alle borgere kan få gode musikoplevelser, der skaber samhørighed, refleksion og nysgerrighed. Ikke mindst, arbejder jeg for at flere børn i København kan få musikundervisning som en del af deres hverdag.